NTP-TÚP-13-0017 sz. pályázat szakmai beszámolója

Utolsó módosítás: 2016. március 31.

Személyre szóló kapcsolatfelvétellel és közösségi programmal a tehetséges középiskolásokért (Tehetségútlevéllel középiskola és felsőoktatás között)

Tehetséggondozó program ösztönözte és segítette a középiskolákban tevékenykedő tehetséggondozó pedagógusokat olyan tehetséggondozó műhelyek létrehozására, melyekben lehetőség nyílik a társadalomtudományok területén jelentkező tehetségígéretek felkarolására és kibontakoztatására. Program bemutatta a felsőoktatási intézményben működő tehetséggondozó műhelyek munkáját, eredményeit a középiskolásoknak, ezáltal szeretnék őket motiválni és bekapcsolni a közös munkába. Közösen best practise gyakorlatokat dolgoztak ki, valamint kötetben foglalták össze intézményeik tehetséggondozó tevékenységét.
Tehetséggondozó programunknak egyik célja volt, hogy ösztönözzük és segítsük a középiskolákban tevékenykedő tehetséggondozó pedagógusokat olyan tehetséggondozó műhelyek létrehozására, melyekben lehetőség nyílik a társadalomtudományok területén jelentkező tehetségígéretek felkarolására és kibontakoztatására. A programban részt vett oktatók a felsőoktatási tehetségműhelyek munkáinak ismeretében komplexebb módszertant alkalmazva tudják a diákjaikat a felsőoktatásra felkészíteni.
Létrejött egy network Észak-Magyarországon a felsőoktatás és a középfokú oktatás tehetséggondozói között. Ez a projekt zárása után is létező kapcsolat marad. Az EKF GTK ősszel meghirdeti tanulmányi versenyeit, amelyen a tehetségműhelyek hallgatói és a középiskolások közösen vesznek részt.
Programunk másik célja, hogy bemutassuk a felsőoktatási intézményünkben működő szakkollégiumok munkáját, eredményeit a középiskolásoknak, ezáltal szeretnék őket motiválni és bekapcsolni a közös munkába. A diákok számára olyan szemináriumok kidolgozása történt meg, amellyel a 2014. szeptemberben induló tanévben be tudnak kapcsolódni a felsőoktatásba. (ennek felhívása csatolva)
A megjelentetett kötet (Jó gyakorlatok a tehetséggondozásban) összefoglalja és későbbiekben módszertani segédletként is használhatóan bemutatja a tehetséggondozás jó gyakorlatait, lehetőségeit, eddigi eredményeit.


< Vissza