NTP_TDK-13-069 sz. pályázat szakmai beszámolója

Utolsó módosítás: 2016. február 29.

Mesterek és tanítványok – a társadalom- és gazdaságtudományi kutatások sajátosságai

A projekt során fontos volt a személyes tanár-hallgató konzultáció, ami a kutatás menetének szakszerűségét biztosította. A tehetséggondozás továbbfejlesztését jelentette az egyéni konzultációk mellett a kollektív, csoportos felkészítés, illetve a vitakörök bevezetése, ami egyrészt tovább népszerűsítette a hallgatók körében a TDK munkát, így növekedett a bekapcsolódó hallgató száma, másrészt az ismeretterjesztő funkció megjelenésén túl a versenyző hallgatók vita és érvelési technikái is fejlődik.
A tehetséggondozó munka során alkalmazott legfontosabb módszer a diák és a konzulens tanár közötti folyamatos munkakapcsolat. A személyes konzultációk során a diákmunkát irányító oktató aktív részt vállal a hallgató felkészítésében, megismertette őket azokkal a kutatási módszerekkel, melyek a képzés során, a tudományos munka igényeinek megfelelő részletességgel nem kerülhettek bemutatásra.
Fontos eleme a felkészülésnek a csoportos megbeszélés, mikor az egy-egy tehetséggondozó műhelyben aktív szerepet vállaló diákok cserélik ki tapasztalataikat. Jelen pályázat keretein belül azt szeretnénk elérni, hogy a tudományos műhelyekben dolgozó hallgatók, és az őket irányító oktatók olyan közös elméleti kurzuson vegyenek részt, mely órarendi keretekbe illesztve mélyíti kutatás-módszertani ismereteiket, és szorosabb kapcsolatot teremt, az egy műhelyen belül dolgozó, de mégis más és más területtel foglakozó diákok között.


< Vissza