NTP-TÚP-13-0019 pályázat szakmai beszámolója

Utolsó módosítás: 2016. február 19.

Zenei tehetséggondozó kurzus és anyanyelvi tábor középiskolás diákok számára

Az EKF Bölcsészettudományi Karán megvalósult Zenei tehetséggondozó kurzus és anyanyelvi tábor középiskolás diákok számára című, két részből álló program célja a középiskolás korosztállyal való szakmai kapcsolatfelvétel, közös munka, a zenei illetve anyanyelvi érdeklődés támogatása és a tehetséggondozás. A zenei területen a 4 alkalmat magában foglaló tehetséggondozó kurzusra a középiskolák minden évfolyamáról jelentkeztek diákok, a végzősöknek ezen alkalmak felvételi előkészítőként funkcionáltak. A Magyar Nyelvészeti Tanszék Szarvas Gábor Tehetségműhelye által szervezett anyanyelvi tábor célja az volt, hogy a középiskolában működő anyanyelvi tehetséggondozó programot kiegészítve előkészítse a későbbi tanulmányok során folytatott további kutatómunkát. A középiskolai, valamint a főiskolai tehetséggondozó szakemberek tapasztalatot cserélhettek, tovább szélesíthették az együttműködés lehetőségeit.
A zenei tehetséggondozó kurzus célja volt a középiskolás korosztállyal való szorosabb szakmai együttműködés kiépítése. A már eddig is meglévő személyes és tanszéki szakmai kapcsolatokat újabbakkal bővítettük. A jelentkezési lapokat a gimnáziumok és zeneművészeti középiskolák mellett a régió zeneiskoláinak is eljuttattuk, illetve tájékoztattuk a lehetőségről az EKF nyílt napján résztvevő felvételiző diákokat is.
A kurzus lehetőségeivel nem csak az ének-zene szakra jelentkezni kívánó diákok éltek, hanem óvodapedagógus és tanító szak iránt érdeklődő fiatalok is, illetve alsóbb éves középiskolások. Így maximálisan teljesült az a célunk, hogy zenei pálya iránt érdeklődő diákok jöjjenek a kurzusra, ezen felül örömünkre szolgált, hogy olyan diákok is érkeztek, akik tervezett főiskolai képzése csak részben érinti a zenei területet. A kurzus négy alkalma során nem állandó létszámmal dolgoztunk, azokat a diákokat is fogadtuk, akik később értesültek a kurzus lehetőségéről.
A kurzuson résztvevő diákok közül 6 fő jelentkezett az EKF ének-zene BA, vagy ének-zene tanár szakára. A felvételi előkészítő 4 alkalma kiváló lehetőséget nyújtott arra, hogy a sikeres felvételijükhöz szakmailag hozzájárulhassunk.
A kurzus 2. napja tanítási napra lett tervezve, így a diákok lehetőséget kaptak egyrészt főiskolai órák megtekintésére, másrészt betekintést nyerhettek a tanszék tudományos, művészeti és TDK munkájába.
A Magyar Nyelvészeti Tanszék Szarvas Gábor Tehetségműhelye által szervezett anyanyelvi tábor célja az volt, hogy a program keretében múzeumpedagógiai foglalkozásokon ismerkedhessenek meg a diákok olyan kutatási területekkel, amelyeken a felsőoktatásba bekerülve tovább folytathatják önálló kutatótevékenységüket. Az egynapos tábor során 3 múzeumpedagógiai foglalkozásra került sor. A tábor a felsőoktatási tehetséggondozási formákat középiskolások körében népszerűsítő program volt, a diákok megismerkedtek a felsőoktatási kutatótevékenység menetével, jellemzőivel is. A felsőoktatási és középiskolai tehetséggondozók tapasztalatcseréjét és közös munkáját megalapozó rendezvény is megrendezésre került: egy felsőoktatási és egy középiskolai tehetséggondozó szakember tartotta. A program célcsoportja a 15-18 éves középiskolás korosztály volt, a rendezvényen 10 középiskolás diák vett rész. A kiválasztás fő szempontja az anyanyelv iránti érdeklődés, valamint az országos középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredmények voltak, előnyt élveztek a magyar nyelv és irodalom szakon továbbtanulni szándékozó diákok.
A középiskolás korosztály megismerkedett a főiskolai oktatási struktúrával, módszerekkel, a tanszéken oktató tanárokkal és főiskolai hallgatókkal. A csoportos órák erősítették az egymással való szakmai együttműködést, közösséget formáltak, a diákok felmérhették a csoporton belül a saját készségszintjüket. Ez különösen fontos egy olyan szak esetében, ahol a kooperatív munka elengedhetetlen része minden zenei tevékenységnek. A közös éneklés, a műelemzések és az egyéni interpretációk mind zenei élményt nyújtottak a résztvevőknek. Az egyéni órák lehetőséget adtak arra, hogy mindenki a saját szintjének és haladási tempójának megfelelő ütemben dolgozhasson. Ebben segítséget nyújtott a tanárok által javasolt, személyre szabott tananyag.
A főiskolai órák látogatása a visszajelzések alapján érdekes tapasztalatot jelentett a diákoknak. Olyan tanórát is megnézhettek, amivel eddig a gyakorlatban nem találkoztak (pl. Karvezetés, Partitúraolvasás).
A Magyar Nyelvészeti Tanszék Szarvas Gábor Tehetségműhelye által szervezett anyanyelvi tábor célcsoportja a 15-18 éves középiskolás korosztály volt, a rendezvényen 10 középiskolás diák vett rész. A kiválasztás fő szempontja az anyanyelv iránti érdeklődés, valamint az országos középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredmények voltak, előnyt élveztek a magyar nyelv és irodalom szakon továbbtanulni szándékozó diákok. Az egynapos tábor során 3 múzeumpedagógiai foglalkozásra került sor. A diákok külön foglalkozás keretében megismerkedtek a felsőoktatási kutatótevékenység menetével, jellemzőivel.
A múzeumpedagógiai foglalkozásokon ismerkedhettek meg a diákok olyan kutatási területekkel, amelyeken a felsőoktatásba bekerülve tovább folytathatják önálló kutatótevékenységüket.
A zenei tehetséggondozó kurzus része annak a folyamatnak, mely során az EKF Ének-zene Tanszéke igyekszik minél több középiskolával felvenni és ápolni a szakmai kapcsolatot. Az eddig megrendezett nyári zenei táboraink és programjaink során már kialakult egy szilárd kapcsolatrendszer a középiskolai tanár kollégákkal, törekvésünk, hogy ezt a kapcsolatrendszert folyamatosan bővítsük. A kurzuson való részvételi lehetőség így szélesebb körben válhatott ismertté.
A Magyar Nyelvészeti Tanszék Szarvas Gábor Tehetségműhelye által szervezett anyanyelvi tábor a felsőoktatási és középiskolai tehetséggondozók tapasztalatcseréjét és közös munkáját megalapozó rendezvény is volt: egy felsőoktatási és egy középiskolai tehetséggondozó szakember tartotta. A tehetséggondozás közoktatási és felsőoktatási tapasztalatainak kicserélésén túl számos új lehetőség körvonalazódott a közös programnak köszönhetően.


< Vissza