NTP-HHTDK-18-0036 sz. pályázat beszámolója

Utolsó módosítás: 2019. október 17.

A projekt a„Komplex bölcsészettudományi és művészeti TDK tehetséggondozó program 2018-19” című pályázat keretében valósult meg

                                                

 

 

 

A pályázati program az EKE BMK 6 legaktívabb TDK-jának (Anglisztika, Amerikanisztika, Filozófia, Történelemtudományi, Vizuális Művészeti és Mozgóképkultúra) a működését, illetve a TDK-k munkájához kapcsolódó kari szintű szervezési feladatokat támogatta. A programelemek az egyetemi ITDK-k részeként megrendezett kari ITDK-k kivételével a tanszéki/intézeti körök szintjén valósultak meg, és az adott TDK-k hagyományaihoz, speciális igényeihez igazodtak. Legfontosabb céljuk a már folyó hallgatói kutatói és művészeti alkotótevékenység elősegítése, illetve új hallgatók bevonása volt a TDK-tevékenységbe. A TDK-k az aktív hallgatókat 20 órás kurzus (műhelyszeminárium-sorozat) bonyolításával, a művészeti alkotótevékenység anyagszükségletének fedezésével, tudásbázisbővítéssel, szakmai előadások szervezésével és a TDK-alkotások disszeminációjának (publikációk és kiállításrészvétel) támogatásával segítik. A Mozgóképkultúra TDK emellett a támogatási programban megjelent új elemnek a lehetőségével is élt, azaz középiskolás hallgatókat is bevont a TDK-tevékenységbe, illetve mentorálást biztosított számukra a tehetséggondozási program részeként.


A projekt az alábbi programpontokat foglalta magában:

 • 2018. november 28.: a TDK-kutatások eredményeinek és mintegy 50 műalkotásnak a bemutatása az egyetemi ITDK keretében rendezett kari TDK-fordulókon.
 • 2018. november 27-29.: Eszterházy Filmnapok középiskolás érdeklődők részvételével
 • 2018. november - 2019. június: könyvtárállományfejlesztés az Anglisztika, Amerikanisztika, Mozgóképkultúra és Filozófia TDK-ban folyó kutatásokhoz kapcsolódóan, eszközbeszerzés a VMI-ben folyó alkotótevékenység anyagszükségletének kielégítéséhez
 • 2018. november - 2019. május: vendégelőadások a Filozófia, Anglisztika, Amerikanisztika és Történelem TDK-ban a hazai tudományos élet kiemelkedő szereplőinek, illetve korábbi OTDK-helyezetteknek a részvételével
 • 2019. február – május 13.: 20 órás a tanórai tananyagon túlmutató tehetséggondozó kurzusok az Anglisztika és Amerikanisztika TDK-ban (közös program), valamint a Filozófia, Vizuális Művészeti és Mozgóképkultúra TDK-ban, utóbbiban ezzel egyidejűleg két középiskolás hallgató mentorálása
 • 2019. április 29.: operaelőadás megtekintése a Filozófia TDK esztétikai tehetséggondozó programja keretében
 • 2019. április 30.: a TDK-kutatások eredményeinek bemutatása az egyetemi ITDK keretében rendezett kari TDK-fordulókon.
 • 2019. június: válogatáskötet megjelenése korábbi TDK-zó hallgatók tanulmányaiból a Történelemtudományi TDK-ban
 • 2019. május: Fordító workshopok az Anglisztika és Amerikanisztika TDK-ban

A programsorozat minden tekintetben eredményesnek tekinthető:

 • Amerikanisztika és Anglisztika TDK: a kurzus foglalkozásain átlagosan 20-30 fő vett részt, köztük jelenleg TDK-kutatásokat folytató hallgatók, illetve olyanok, akiknek érdeklődését remélhetőleg éppen a kurzuson való részvétel kelti fel a hallgatói kutatási tevékenység iránt. Arányaiban hasonló népszerűségnek örvendtek a fordító workshopok. Az OTDK-n egy hallgató képviselte a tudományterületet a Humán Tudományi Szekcióban, azonban a különböző programok résztvevői közül a 2019 őszi ITDK-n 4-5 előadóra számítunk.
 • Történelemtudományi TDK: A TDK tevékenysége idén egyrészt a korábban eredményeket elért hallgatók publikációs tevékenységének támogatására összpontosított. Másrészt TDK-t 6 fős delegáció képviselte a XXXIV. OTDK-án, akik közül Nagy Ágnes és Pap Péter második helyezést ért el, Gönczi Mónika pedig különdíjat kapott.
 • Filozófia TDK: A korábbi tehetséggondozó tevékenység eredményeként Csató Anita a Társadalomtudományi Szekció Esztétika és Filmtudomány tagozatában különdíjas pályamunkát mutatott be. A pályázatban megfogalmazott céloknak megfelelően a TDK programjának célja elsősorban új hallgatói kutatási területek megnyitása volt, illetve új hallgatók bevonása a kutatómunkába. A szakos hallgatók csekély számához viszonyítva jelentős érdeklődés mellett zajlottak a TDK programjai, amely remélhetőleg az őszi ITDK-részvételben is tükröződni fog.
 • VMTDK: A XXXIV. OTDK-ra karunkról nevezett 34 pályamunka túlnyomó többsége a VMI hallgatóinak munkája. Közülük 9 pályamunka alkotói helyezettként, egy hallgató pedig különdíjjal térhetett haza Kaposvárról. Munkájuk megvalósításához nagymértékben hozzájárult a pályázati keretből beszerzett anyagok elérhetősége, s remélhetőleg a következő OMDK hasonlóan eredményes résztvevői fognak profitálni abból a tanórán kívüli kurzusból, amely e pályázat keretében valósult meg a VMTDK-ban.

VMTDK OTDK-díjazottak:

Animáció:

I.szekció, I.díj Jakab Kitti, Nóra Molnár, Hajdu David, Szabó Gergő Martin (Konzulens tanár: Sipos Levente)
II.díj Anikó Haskó (Konzulens tanár: Sipos Levente)
II.szekció I.díj, Fruzsina Eszes, Bernadett Góga, Timót Gergő Kiss (Konzulens tanár: Sipos Levente)


Térinstalláció:

I.díj, Anna Vajna (Konzulens tanár: Erőss István)


Festészet:

Rita Horváth I.díj (Konzulens tanár: Horváth Dániel)
Gergő Mizsák I.díj (Konzulens tanár: Tamás Kótai)
Határ Attila III. díj (Konzulens tanár: Balogh Erzsébet)
Határ Attila különdíj (Konzulens tanár: Balogh Erzsébet)
Goschler Tamás III.díj (Konzulens tanár: Tamás Kopasz)
Olívia Kakas III.díj (Konzulens tanár: Tamás Kopasz)


Nem csak az eredmények, hanem a hallgatói visszajelzések is igazolják a programsorozat sikerességét. Ahogy a korábbi intézményi fordulók után is, most is jelentősen megnőtt a TDK kutatások iránti érdeklődés a hallgatói prezentációk eredményeképpen. A kötetlen beszélgetéssel egybekötött szakmai előadások/workshopok nagy sikerrel keltették fel a hallgatók érdeklődését a különböző diszciplínák területén folytatott kutatások, szakmai tevékenység, a kutatói életforma iránt. Az őszi intézményi fordulóval kapcsolatos várakozások azt sejtetik, hogy a program keretében megkezdett munka jelentős része a 2019-20-as tanév folyamán érik be. A TDK működésének infrastrukturális támogatása (műalkotások anyagszükséglete, konferencia-támogatás, szakkönyvek beszerzése) hangsúlyozzák, hogy a hallgatói kutatói és alkotói tevékenység támogatása az intézmény prioritásai közé tartoznak, és fontos motiválóerőként hatnak a hallgatók számára. A szakkönyv-beszerzés nagyban hozzájárul a folyó kutatási projektek eredményességéhez és az új kutatási területek körvonalazódásához az érintett 4 TDK-ban. Mindemellett hangsúlyozandó, hogy jórészt az év folyamán rendezett két intézményi TDK-fordulón bemutatott pályamunkák közül kerül ki az az összesen 52, amelyet a BMK nevezett a XXXIV. OTDK-ra. Ezzel az egyetem valamennyi kara közül egyedül sikerült szinten tartania az utóbbi évtizedben megszokott részvételi arányt.


< Vissza