NTP-HHTDK-16-0050 sz. pályázat beszámolója

Utolsó módosítás: 2017. július 31.

A projekt a „Komplex bölcsészettudományi és művészeti TDK tehetséggondozó program” című pályázat keretében valósult meg.

                                                          

 

 

 

 

A pályázati program az EKF BTK 5 legaktívabb TDK-jának (Anglisztika, Amerikanisztika, Filozófia, Történelemtudományi, Vizuális Művészeti) a működését támogatta. A programelemek a kari ITDK-k kivételével a tanszéki/intézeti körök szintjén valósultak meg, és az adott TDK-k hagyományaihoz, speciális igényeihez igazodtak. Legfontosabb céljuk a már folyó hallgatói kutatói és művészeti alkotótevékenység elősegítése, illetve új hallgatók bevonása volt a TDK-tevékenységbe. A TDK-k az aktív hallgatókat 20 órás kurzus (műhelyszeminárium-sorozat) bonyolításával, a művészeti alkotótevékenység anyagszükségletének fedezésével, tudásbázisbővítéssel, szakmai előadások szervezésével és a TDK-alkotások disszeminációjának (konferencia- és kiállításrészvétel) támogatásával segítik.

A projekt az alábbi programpontokat foglalta magában:

- 2016. október 13.-2017. május 09.: Műhelyszeminárium-sorozat a Történelemtudományi TDK-ban. A történelemtudományi kutatások elméleti és módszertani hátterének, a releváns hazai és nemzetközi szakirodalomnak a bemutatása a tananyagon túlmutató szemináriumi foglalkozások során.
- 2016.11.30.: a TDK-kutatások eredményeinek és közel 60 műalkotásnak a bemutatása ITDK keretében rendezett kari TDK-fordulókon.
- 2016. december 10.-2017. április 24.: A VMTDK hallgatóinak részvétele 6 hazai és nemzetközi kiállításon.
-  2017. április 12.: Dr. Molnár Judit vendégelőadása az Amerikanisztika TDK-ban.
-  2017. április 21-23.: 1 hallgató külföldi nemzetközi konferencia-részvételének anyagi támogatása.
-  2017. április 26.: a TDK-kutatások eredményeinek bemutatása ITDK keretében rendezett kari TDK-fordulókon.
-  2017. május 2.: Dr. Jászberényi József vendégelőadása a Filozófia TDK-ban.
-  2017. május 9.: Nagy Levente Péter – Fordító workshopok az Anglisztika és Germanisztika TDK-ban.
-  2017. május-június: könyvtári beszerzések a folyó és tervezett hallgatói kutatások témaköreiben 4 TDK-ban.

A programsorozat minden tekintetben eredményesnek tekinthető:

- Amerikanisztika és Anglisztika TDK: 5 fő mutatta be pályamunkáját az őszi és tavaszi ITDK-n. Közülük, illetve a korábban kvalifikáltak közül hatan képviselték intézményünket a XXXIII. OTDK két szekciójában. Közülük Boros Dalma (témavezetője dr. habil. Antal Éva) III. díjat nyert a Humán Tudományi Szekcióban. Emellett kanadisztikai kutatásokat folytató hallgatónk (Kovács Dóra) vett részt előadással belgrádi nemzetközi konferencián. Fontos célunk a 2016-ban indult Fordító és tolmács mesterszak hallgatóinak bevonása a TDK-munkába. Ehhez, illetve a szak népszerűsítéséhez járult hozzá Nagy Levente Péter fordító workshopja, amely a gyakorlati fordítói tevékenység praktikus műhelytitkaiba vezette be a hallgatókat.
- Történelemtudományi TDK: Összesen 14 bemutatott pályamunka a két intézményi fordulón, a TDK-t 7 fős delegáció képviselte az OTDK-n, akik közül Mihályfi-Tóth Alex I. díjat nyert. A 2016/2017-es tanévben megvalósult a tanórai tananyagon túlmutató 20 órás kurzus (műhelyszeminárium). 10 alkalommal 10 történésztől hallhattak módszertani jellegű előadásokat a Breznay Imre Tehetségműhely tagjai. Továbbá sikeresen bővítettük a hallgatók rendelkezésére álló történelemtudományi szakkönyvbázist.
- Filozófia TDK: A pályázatban megfogalmazott céloknak megfelelően eredményes egyéni kutatómunkára került sor a projekt során (Bonivárt Ágnes és Bíró Attila képviselték az EKE-t az OTDK Társadalomtudományi Szekciójában). A meghívott előadó előadása szorosan kapcsolódott a Filozófia Tanszék által kínált TDK-témákhoz. Így egyrészt sokat tanulhattak abból, másrészt betekintést nyerhettek az ilyen jellegű kutatások jellegébe, módszereibe. A meghívás alapot biztosít hosszabb távú szakmai együttműködésnek. a rendelkezésünkre álló könyvkeret alkalmasnak bizonyult ahhoz, hogy a tanszékünk TDK-programjához csatlakozó hallgatók könnyebben jussanak hozzá a releváns szakirodalomhoz.
- VMTDK: A TDK tagjai kitűnően szerepeltek mind az őszi ITDK-n (58 bemutatott pályamunka), mind a XXXIII. OTDK-n (33 nevezett pályamunka, díjazottakat ld. alább), mind 6 különböző nemzetközi és hazai kiállításon. Utóbbiakon összesen több, mint 40 hallgató közel 70 műalkotását mutatták be, illetve zsűrizték.

VMTDK OTDK-díjazottak:

1. helyezés:
(6) Hortobágyi Tamás (elektronikus ábrázolás BA) (Bölcsészettudományi Kar): Gyűjtő (témavezető: Sipos Levente Zsigmond, adjunktus) – szekciótagozat: Animáció
(7) Mitlasóczki János Gergő (mozgóképművész MA) – Pazsitka Ákos (mozgóképművész MA) (Pedagógiai Kar): „Önmagunk" – dokumentumfilm (témavezető: Dr. Tóth Tibor, főiskolai docens) – szekciótagozat: Média / Dokumentumfilm
(8) Sós Ildikó (rajz és vizuális kultúra tanár, osztatlan) (Bölcsészettudományi Kar): Állatmesék (témavezető: Kopasz Tamás, főiskolai docens) – szekciótagozat: Festészet 5.
2. helyezés:
(3) Heiszmann Bernadett (vizuális és környezetkultúra-tanár MA) (Bölcsészettudományi Kar): Lélegzet (témavezető: Horváth Dániel, tanársegéd) – szekciótagozat: Képgrafika 1.
(4) Kapi Anna (elektronikus ábrázolás BA) (Bölcsészettudományi Kar): Foodnook (témavezető: Dr. Süli-Zakar Szabolcs, főiskolai docens) – szekciótagozat: Tervezőgrafika 6.
(5) Kis-Prumik Zoltán (rajz és vizuális kultúra tanár, osztatlan) (Bölcsészettudományi Kar): Elba, Dogma (témavezető: Kopasz Tamás, főiskolai docens) – szekciótagozat: Festészet 1.
(6) Kőrösi Klaudia (rajz és vizuális kultúra tanár, osztatlan) (Bölcsészettudományi Kar): Színdinamika (témavezető: Kopasz Tamás, főiskolai docens) – szekciótagozat: Festészet 4.
(7) Nyilas Ágnes (vizuális és környezetkultúra-tanár MA) (Bölcsészettudományi Kar): Protézis (témavezető: Dr. Erős István, egyetemi tanár) – szekciótagozat: Szobrászat 1.
(8) Pazsitka Ákos (mozgóképművész MA) (Pedagógiai Kar): Lili is currently offline – kisjátékfilm (témavezető: Dr. Monory-Mész András, főiskolai docens) – szekciótagozat: Filmművészet
(9) Pelei Katalin (képi ábrázolás BA) (Bölcsészettudományi Kar): Lélek hatás (témavezető: Mayer Éva, tanársegéd) – szekciótagozat: Képgrafika 2.
(10) Rudic Mónika (tervezőgrafika MA) (Bölcsészettudományi Kar): Könyvtervezés (témavezető: Dr. Süli-Zakar Szabolcs, főiskolai docens) – szekciótagozat: Tervezőgrafika 4.
(11) Zángó Fruzsina (mozgóképkultúra és médiaismeret BA) (Pedagógiai Kar): Animációs film (témavezető: Dr. Tóth Tibor, főiskolai docens) – szekciótagozat: Animáció
3. helyezés:
(2) Domokos Berta (rajz és vizuális kultúra tanár, osztatlan) (Bölcsészettudományi Kar): Merülés (témavezető: Dr. Erős István, egyetemi tanár) – szekciótagozat: Festészet 2.
(3) Sáfár Kitti (képi ábrázolás BA) (Bölcsészettudományi Kar): TACTIO (témavezető: Mayer Éva, tanársegéd) – szekciótagozat: Festészet 3.
Különdíj:
(4) Karkecz Gergő Imre (mozgóképkultúra és médiaismeret BA) (Pedagógiai Kar): Unbalance (témavezető: Borbás László, tanársegéd) – szekciótagozat: Filmművészet
(5) Kovács Nikolett (rajz és vizuális kultúra tanár, osztatlan) (Bölcsészettudományi Kar): Epidermolysis/Epidermológia (témavezető: Kótai Tamás, főiskolai docens) – szekciótagozat: Képgrafika 1.
(6) Matyikánics Ádám (elektronikus ábrázolás BA) (Bölcsészettudományi Kar): Yatsoo (témavezető: Sipos Levente Zsigmond, adjunktus) – szekciótagozat: Tervezőgrafika 5.
(7) Vajdics Tamás (tervezőgrafika MA) (Bölcsészettudományi Kar): Generatív tipográfia (témavezető: Dr. Süli-Zakar Szabolcs, főiskolai docens) – szekciótagozat: Tervezőgrafika 6.

Nem csak az eredmények, hanem a hallgatói visszajelzések is igazolják a programsorozat sikerességét. A programba bevont tehetséges történész hallgatók megismerték a politika- és társadalomtörténet elméleti és módszetani hátterét, valamint a releváns hazai és nemzetközi szakirodalom egy jelentős részét. A politika- és társadalomtörténeti témában kutatást végző hallgatók számára tananyagon túlmutató szemináriumi foglalkozás biztosítottunk. A hallgatók visszajelzési alapján a kurzus nagy mértékben előrelendítette a folyó hallgatói kutatási projekteket és motiváló erővel hatott azokra a hallgatókra, akik korábban csak fontolgatták TDK-kutatások folytatását. A szakkönyv-beszerzés nagyban hozzájárul a folyó kutatási projektek eredményességéhez és az új kutatási területek körvonalazódásához az érintett 4 TDK-ban. A TDK-programoknak és támogatásoknak köszönhetően az intézményi (kari) TDK fordulón a résztvevő hallgatók száma megduplázódott a projektben résztvevő TDK-kban. Az intézményi TDK-fordulók nem csak az OTDK-kvalifikáció szempontjából fontosak (a XXXIII. OTDK-ra a kar 52 pályamunkát nevezett, ezek jelentős része a 2016 őszi intézményi fordulón került bemutatásra), hanem a TDK-tevékenység hallgatói disszeminációja terén is. Ahogy a korábbi intézményi fordulók után is, most is jelentősen megnőtt a TDK kutatások iránti érdeklődés a hallgatói prezentációk eredményeképpen. A kötetlen beszélgetéssel egybekötött szakmai előadások/workshopok nagy sikerrel keltették fel a hallgatók érdeklődését a különböző diszciplínák területén folytatott kutatások, szakmai tevékenység, a kutatói életforma iránt. A TDK működésének infrastrukturális támogatása (műalkotások anyagszükséglete, konferencia-támogatás, szakkönyvek beszerzése) hangsúlyozzák, hogy a hallgatói kutatói és alkotói tevékenység támogatása az intézmény prioritásai közé tartoznak, és fontos motiválóerőként hatnak a hallgatók számára.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


< Vissza