NTP-HHTDK-15-0018. sz. pályázat beszámolója

Utolsó módosítás: 2016. október 18.

A projekt a „Komplex bölcsészettudományi és művészeti TDK tehetséggondozó program” című pályázat keretében valósult meg.

 

                          

 

A pályázati program az EKF BTK 5 legaktívabb TDK-jának (Anglisztika, Amerikanisztika, Filozófia, Történelemtudományi, Vizuális Művészeti) a működését támogatta. A programelemek a kari ITDK-k kivételével a tanszéki/intézeti körök szintjén valósultak meg, és az adott TDK-k hagyományaihoz, speciális igényeihez igazodtak. Legfontosabb céljuk a már folyó hallgatói kutatói és művészeti alkotótevékenység elősegítése, illetve új hallgatók bevonása volt a TDK-tevékenységbe.

A projekt az alábbi programpontokat foglalta magában:

 • 2015.09.01-2016.06.30.: 12 egyéni hallgatói kutatási projekt megvalósítása 4 TDK keretében, budapesti könyvtári kutatómunka útiköltségeinek finanszírozása (2 hallgató).
 • 2015.11.04. és 2016.04.27.: a TDK-kutatások eredményeinek és mintegy 40 műalkotásnak a bemutatása ITDK keretében rendezett kari TDK-fordulókon.
 • 2016.02.25.-2016.05.05.: 9 doktorandusz est a Történelemtudományi TDK-ban. A programba bevont hallgatók különböző doktori kutatásokat ismertek meg, bővültek módszertani ismereteik, a tudományos életpályán való előrehaladás változatos narratíváit hallgathatták meg.
 • 2016.04.27.: TDK-kerekasztal a Történelemtudományi TDK-ban. A TDK-tevékenység intézeti múltjának, hagyományainak bemutatása.
 • 2016.02.18.-2016.05.05.: társadalomtörténeti műhelyszeminárium a Történelemtudományi TDK-ban. A társadalomtörténet elméleti és módszertani hátterének, a releváns hazai és nemzetközi szakirodalomnak a bemutatása a tananyagon túlmutató szemináriumi foglalkozások során.
 • 2016.04.04-7.: Erőtér III. – 20 órás kurzus a VMTDK-ban. A rendezvénysorozat résztvevői az alkotói folyamat kreatív művelésének lehettek részesei. A kurzusvezetők előadásai vezették fel a gyakorlati munkát, az alkotómunka egyénileg (absztrahált nagyítás és a fotó) és csoportosan (tipotér és installáció) folyt.
 • 2016.04.28.: Szakmai tanulmányút a Filozófia TDK-ban (5+2 fő): kiállítás-látogatás Budapesten (Picasso, Orosz avantgarde).
 • 2016. június: könyvtári beszerzések a folyó hallgatói kutatások témaköreiben 3 TDK-ban.

A programsorozat minden tekintetben eredményesnek tekinthető:

 • Amerikanisztika és Anglisztika TDK: 4 fő, Bodnár Ágnes, Boros Dalma, Carmody Emese és Szamosvölgyi Szabolcs továbbjutott az országos fordulóra, illetve Bodnár Ágnes megnyerte a legjobb előadó díját a Debreceni Egyetemen 2016 áprilisában rendezett nemzetközi tehetségkonferencián. Keresztúri-Bodnár Kata várhatóan az őszi intézményi TDK fordulón adja elő munkáját. Egyúttal 15 szakkönyv került beszerzésre a kultúra- és irodalomtudományok, amerikai történelem, és nyelvészet terén a folyó és későbbi hallgatói kutatásokat elősegítendő.
 • Filozófia TDK: A pályázatban megfogalmazott céloknak megfelelően eredményes egyéni kutatómunkára került sor (Csató Anita, Nagy Regina, Bonivárt Ágnes, Bíró Attila) a projekt során: 3 fő továbbjutott a XXXIII. OTDK-ra. A Filozófia TDK hallgatói további ötleteket kaptak kutatásaik jövőbeni folytatásához, amelyet a TDK a tudásbázis bővítésével is támogat.
 • Történelemtudományi TDK: A pályázatban megfogalmazott rövid távú cél, miszerint a tavaszi konferencián sikeres pályamunkák kerüljenek bemutatásra, teljesültek. Azonban jelen programok kapcsán a közép- és hosszú távú célok jelentették a legfőbb prioritást. Igyekeztünk megalapozni a Tehetségműhelyben folyó minőségi kutatómunka módszertani és elméleti hátterét. Ezen "befektetés" eredményei leginkább a következő TDK-konferenciákon, doktori iskolás jelentkezéseken mérhetőek le.
 • VMTDK: A kortárs képzőművészet sajátossága a művészeti élet kiterjesztése a publikus vizuális térben, az élettér komplex bevonásával megvalósuló alkotói jelenlét. Mindez a megszokott műfajok kereteinek átlépésével, a határterületek bevonásával megvalósuló folyamat. Az intézetünkben alkotó oktatók részesei, kutatói eme folyamatnak, művészeti események, helyzetek alakítói, megteremtői a vizuális szcénában. Hallgatóink az ilyen megközelítés, alkotói folyamat kreatív művelésének lehettek részesei a program során. Tapasztalataik beépülnek saját alkotói személyiségük fejlődésébe, önálló művészi karakterükbe.

A pályázati kiírás kötelezően vállalható programpontjai közül a kar két programtípus megvalósítását tervezte és hajtotta végre. A projekt keretében egyrészt két 20 órás felkészítő kurzus valósult meg: egy társadalomtudományi kutatásokat előkészítő módszertani kurzus (történelemtudomány) és egy 4 részterületre oszló képzőművészeti kurzus, amely gyakorlati jelleggel az alkotómunkára fókuszált. A két kurzuson összesen közel 70 hallgató vett részt, ami a kar hallgatói létszámának tükrében rendkívüli sikerre utal. A kurzusok eredményességét és a TDK-kutatások töretlen aktivitását mutatja a tanév folyamán rendezett két TDK fordulón bemutatott pályamunkák nagy száma is – kiemelkedő a 2015-ös év őszének, az OTDK-ciklus „holtszezonjának" rendkívüli aktivitása, illetve az intenzív hallgatói részvétel nézőként. Ez egyben a másik kötelezően vállalható pályázati programpont, a hallgatói TDK-kutatások (minimum 5) megvalósítását is jelentette. A tavaszi intézményi TDK-fordulón készült hallgatói interjúk egyértelműen a TDK-munka iránti érdeklődésről, a kiemelkedő kutató- és alkotómunkát folytató diáktársak megbecsüléséről tanúskodnak. A pályázati támogatásának köszönhetően az oktatók is növekvő intenzitással vesznek részt a tehetséggondozás e formájában.
A projekt keretében két kiegészítő tevékenység megvalósítására is vállalkoztak karunk TDK-i. Egyrészt a jelenleg folyó, illetve potenciálisan népszerű kutatási témákban könyvtári beszerzésekkel (41 kötet az esztétika, anglisztika, irlandisztika, amerikanisztika és nyelvészet teréről) kívántuk segíteni a hallgatók munkáját három különböző TDK-ban (Anglisztika, Amerikanisztika, Filozófia). Másrészt a projekt keretében a Líceumi Paletta különszámaként négy, a XXXIII. OTDK-n bemutatott történelem- és társadalomtudományi pályamunka tanulmányváltozata jelent meg. Dinnyés Patrik, Mihályfi-Tóth Alex, Panyi Elvira és Csató Anita jó színvonalú, pozitív fogadtatásban részesült OTDK-dolgozatukat fejlesztették tovább témavezetőjük irányításával (Gebei Sándor, Rainer M. János, Peterecz Zoltán, Loboczky János) a három TDK-elnök által szerkesztőként (Reichmann Angelika, Tarnóc András, Várkonyi Péter) gondozott kötet számára. A kötet célja többek között a potenciálisan doktori tanulmányokat folytató hallgatók tudományos pályafutásának támogatása volt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


< Vissza