NTP-TÚP-13-0018 pályázati beszámoló

Utolsó módosítás: 2019. május 02.

A "Tehetséges zempléni fiatalokért" című Tehetségútlevél program

A Comenius Karon sikerrel zajlott le a "Tehetséges zempléni fiatalokért" című Tehetségútlevél program. (Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma, NTP-TÚP-13-0018. EKF CK - 2014. április-május)

A résztvevő zempléni középiskolákból (Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs) mintegy 32 diák végzett érdeklődése szerinti kutatómunkát vagy művészeti tevékenységet (képzőművészet, dráma) főiskolai hallgatók és mentoroktatók segítségével. Színes sokrétű lehetőséget kínált karunk, melyek az alábbiak voltak:
1. Ökoházak (fenntartható építészet)
Mentoroktató: Marcziné Fazekas Erzsébet főiskolai docens
Mentorhallgató: Simcsák Huba tanító szak, 3. évf.
2. Erdőpedagógia
Mentoroktató: Sontráné dr. Bartus Franciska főiskolai tanársegéd
Mentorhallgató: Klima Enikő tanító szak, 4. évf.
3. Képzőművészet
Mentoroktató: Balogh Istvánné főiskolai docens
Mentorhallgató: Bacsó Noémi óvodapedagógus szak, 2. évf.
4. Euklideszi szerkesztések végrehajtása az eszközhasználat korlátozásával
Mentoroktató: Dr. Stóka György egyetemi docens
Mentorhallgató: Balogh Emese óvodapedagógus szak, 2., tanító szak 1. évf.
5. A ki nem mondott gondola
Mentoroktató: Gál Gyöngyi főiskolai adjunktus
Mentorhallgató: Szendrei Gábor tanító szak, 2. évf.
6. Drámapedagógia a tehetség szolgálatában
Mentoroktató: Jakóné Dr. Gácsi Mária adjunktus
Mentorhallgató: Sándor Anna Luca óvodapedagógus szak, 2. évf.
A program zárására május 20-án került sor a sárospataki kar előadótermében. A rendezvényen előadást tartottak:Koscsó Júlia EKF hallgató a középiskolai pályaorientációról, Dr. Hadnagy József főiskolai docens, TKTK TDK elnök a tehetséggondozásról és közösségfejlesztésről, Dr. Tóth Tibor főiskolai docens a főiskola Mozgóképkultúra Tanszékén zajló tehetséggondozásról, Kovács Ádám EKF média szakos hallgató saját filmjéről,Dr. Kelemen Judit főiskolai docens, CK TDK elnök a Comenius Karon folyó tehetséggondozási és TDK tevékenységről; végül pedig Hollókői Kitti EKFCK tanító szakos hallgató bemutatta a deviáns szubkultúrákról készült TDK pályaművét.
A programot Dr. Hauser Zoltán rektori megbízott összegezte, aki zárásként átadta a résztvevő diákoknak a kar által kiállított „Tehetségútlevelet".
Végül a résztvevők állófogadáson vettek részt, amely során kötetlen beszélgetés alakult ki diákok, hallgatók, mentorok és előadók, illetve az érdeklődő résztvevők között.
Összességében a program elérte célját. Tudomány és művészet nélkül nincs élet és tehetség nélkül nincsen egyik sem; viszont tehetsége mindenkinek van, csak azt kell megkeresni, kinek miben rejlenek a képességei és adottságai.

 

 

 


< Vissza