Pályázati felhívás TDK kutatói munka támogatására

Utolsó módosítás: 2019. május 02.

Az Eszterházy Károly Egyetem Tudományos Diákköri Bizottsága a 2017/2018-as tanév tavaszi félévében is meghirdeti pályázatát a hallgatók tudományos diákköri kutatómunkájának támogatására.

Pályázati felhívás


Az Eszterházy Károly Egyetem Tudományos Diákköri Bizottsága pályázatot hirdet
TDK keretében folytatott 
hallgatói kutatói munka támogatására ösztöndíj formájában. 

 

Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik:
- aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek
- vállalják, hogy a 2018. április 25-én megrendezendő intézményi TDK-fordulón tudományos diákköri pályamunkát mutatnak be, aktív szerepet vállalnak az anyaintézet/tanszék diákköri munkájában, majd továbbjutásuk esetén részt vesznek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.
A támogatás összege 20.000 Ft, melyet a hallgatók egy összegben, az intézményi TDK-konferencián regisztrált módon történő részvétel után kaphatnak meg ösztöndíj formájában.
A támogatásban 45 fő részesülhet az alábbiak szerint:
 AVK: 3 fő
 BTK: 10 fő
 GTK: 10 fő (7 fő Egri Campus, 3 fő Gyöngyösi Campus)
 PK: 12 fő (6 fő Egri Campus, 3 fő Comenius Campus, 3 fő Jászberényi Campus)
 TTK: 10 fő
A beérkezett pályázatok számának és színvonalának függvényében az ITDB fenntartja a kari létszámok átcsoportosításának jogát.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a kitöltött adatlapot (letölthető a http://tdk.uni-eger.hu/ oldalról),
• a kutatás munkatervét (formanyomtatvány letölthető a http://tdk.uni-eger.hu/ oldalról),
• és a témavezetői ajánlást (nincs kötött formátuma)
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 10. (kedd) 12.00 óra
A pályázat leadása:

1) A pályázati adatlap, a kutatási terv (munkaterv) és az oktatói ajánlás eredeti, NYOMTATOTT, kék tollal aláírt egy példányát az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság titkárságára lehet leadni (Vajonné Magyari Anikó ITDB titkár, „B" épület 116. iroda) személyesen vagy postai úton. A pályázat személyes leadásának végső határideje: 2018. április 10. (kedd) 12.00 óra.

2) A pályázati adatlapot elektronikusan, aláírás nélkül, WORD formátumban is kérjük elküldeni a magyari.aniko@uni-eszterhazy.hu e-mail címre Vajonné Magyari Anikó ITDB titkárnak.
3) Ugyanakkor kérjük, hogy a pályázati elbírálás meggyorsítása érdekében minden pályázó elektronikusan is juttassa el teljes pályázati anyagát (adatlap, munkaterv, ajánlás/ok) saját TDK tanárelnökének szkennelt dokumentumként (pdf) egyetlen fájlban, melynek neve a pályázó neve és kara, pl. Nagy_Maria_BTK. (Tanszéki elnökök és elérhetőségeik: http://tdk.uni-eger.hu/hu/tdk/a-foiskolai-tdk-szervezete/tdk-korok-tehetseggondozo-muhelyek)
Az ITDB csak azon pályázatokat tudja elfogadni, amelyeket a fent leírt módon nyújtanak be határidőig. Bármelyik elem hiánya esetén a pályázó formai okokból automatikusan kizárja magát az elbírálásból.
Döntés: 2018. április 18-ig (értesítés: e-mailben)


Eger, 2018. március 23.


Dr. Verók Attila s.k.
egyetemi docens
az ITDB elnöke


< Vissza