Pályázati felhívás TDK kutatói munka támogatására

Utolsó módosítás: 2019. május 02.

Az Eszterházy Károly Egyetem Tudományos Diákköri Bizottsága pályázatot hirdet hallgatók tudományos diákköri kutatómunkájának támogatására.

 

Az Eszterházy Károly Egyetem Tudományos Diákköri Bizottsága pályázatot hirdet TDK keretében folytatott hallgatói kutatói munka támogatására ösztöndíj formájában.

Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik:
- aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek,
- vállalják, hogy a 2016 novemberében megrendezendő intézményi TDK-fordulón tudományos diákköri pályamunkát mutatnak be, aktív szerepet vállalnak a kar/anyaintézet/tanszék diákköri munkájában, majd továbbjutásuk esetén részt vesznek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

A támogatás összege 20.000 Ft (egyszeri utalással a pályázat elnyerésekor, illetve az intézményi forduló lezajlása után), melyben intézményi szinten 45 fő részesülhet az alábbiak szerint:

  • AVK: 3 fő
  • BTK: 10 fő
  • GTK: 10 fő (7 fő Egri Campus, 3 fő Károly Róbert Campus)
  • PK: 12 fő (6 fő Egri Campus, 3 fő Comenius Campus, 3 fő Jászberényi Campus)
  • TTK: 10 fő

A beérkezett pályázatok számának és színvonalának függvényében az ITDB fenntartja a kari létszámok átcsoportosításának jogát.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a kitöltött adatlapot (letölthető a http://tdk.uni-eger.hu/hu/tdk/letoltesek oldalról),
• a kutatás munkatervét (a formanyomtatvány letölthető a http://tdk.uni-eger.hu/hu/tdk/letoltesek oldalról)
• és a témavezetői ajánlást (nincs kötött formátuma).


A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10. (csütörtök) 12.00 óra


A pályázat leadása:

1) A pályázati adatlap, a kutatási terv (munkaterv) és az oktatói ajánlás(ok) eredeti, NYOMTATOTT, kék tollal aláírt egy példányát az Intézményi Tudományos Diákköri Bizottság titkárságára lehet leadni (Vajonné Magyari Anikó ITDB titkár, Eszterházy Károly Egyetem, 3300 Eger, „B" épület, 116. iroda) személyesen vagy postai úton. A pályázat személyes leadásának végső határideje: 2016. november 10. (csütörtök) 12.00 óra.

2) A pályázati adatlapot elektronikusan, aláírás nélkül, WORD-formátumban is kérjük elküldeni a magyari.aniko@uni-eszterhazy.hu e-mail címre Vajonné Magyari Anikó ITDB-titkárnak.
3) Ugyanakkor kérjük, hogy a pályázati elbírálás meggyorsítása érdekében minden pályázó elektronikusan is juttassa el teljes pályázati anyagát (adatlap, munkaterv, ajánlás/ok) saját TDK-tanárelnökének szkennelt dokumentumként (pdf) egyetlen fájlban, melynek neve a pályázó nevéből, valamint karának és campusának megnevezéséből áll (pl. Minta_Bela_GTK_Gyongyos). (Tanszéki elnökök és elérhetőségeik: http://tdk.uni-eger.hu/hu/tdk/a-foiskolai-tdk-szervezete/tdk-korok-tehetseggondozo-muhelyek)
Az ITDB csak azon pályázatokat tudja elfogadni, amelyeket a fent leírt módon nyújtják be megadott határidőig. Bármelyik elem hiánya esetén a pályázó formai okokból automatikusan kizárja magát az elbírálásból.

Döntés: 2016. november 21-ig (értesítés: e-mailben)

Eger, 2016. november 2.

Dr. Verók Attila s.k.

főiskolai docens,
az ITDB elnöke


< Vissza