Pályázati felhívás TDK hallgatói mentori feladatokra

Utolsó módosítás: 2019. május 02.

Az Eszterházy Károly Egyetem Tudományos Diákköri Bizottsága pályázatot hirdet TDK hallgatói mentori feladatok ellátására.

Az Intézményi Tudományos Diákköri Bizottság (ITDB) pályázatot hirdet TDK hallgatói mentori feladatok ellátására

  • az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karon: 1 fő
  • a Bölcsészettudományi Karon: 1 fő
  • a Gazdaságtudományi Karon: 2 fő (1 fő a Károly Róbert Campuson, 1 fő az Egri Campuson)
  • a Pedagógia Karon: 3 fő (1 fő a Comenius Campuson, 1 fő a Jászberényi Campuson, 1 fő az Egri Campuson)
  • a Természettudományi Karon: 1 fő

részére, a 2016/17-es tanévre.

A pályázat feltételei:
- Aktív hallgatói jogviszony előreláthatólag a 2016/17-es tanév egészére.
- Elsősorban olyan hallgatók kiválasztását tartjuk indokoltnak, akik korábbi tudományos munkájukkal bizonyították a tudományos kutatás iránti elkötelezettségüket (a korábbi sikeres TDK-munka feltétele a tisztség betöltésének).
- Amennyiben a kari TDK-koordinátorokkal történt egyeztetést követően az a javaslat születik az ITDB részéről, hogy a korábbi kari TDK-mentor tevékenységét tovább folytathatja, és rá a pályázati feltételek fentebbi pontjai továbbra is maradéktalanul érvényesek, akkor az illető helyre nem kell meghirdetni pályázatot.

A megbízás 7 hónapra szól (2016. november 1 – 2017. május 30.), a díjazás az elvégzett munkát követő hónapban kerül kifizetésre, mértéke: nettó 10.000 Ft/fő/hó ösztöndíj formájában.

A mentorok feladatai:
- segítsék az alsóbb éves hallgatók tudományos előmenetelét,
- dolgozzanak együtt a kari és/vagy a campusokon működő és a tanszéki TDK-elnökökkel,
- vegyenek részt az intézményi és/vagy az intézmény által megrendezendő diákkonferenciák, ill. TDK-fórumok szervezésében és lebonyolításában, a hallgatók mozgósításában,
- a kari rendezvényekről készítsenek fotókat és beszámolót,
- vegyenek részt a kari TDK-értekezleteken, segítsék a kari TDK-elnökök munkáját az értekezlet előkészítésében,
- személyes példaadással, tudományos tevékenységgel járuljanak hozzá a TDK-mozgalom népszerűsítéséhez, a hallgatókkal való aktív kapcsolat fenntartásához.


Benyújtandó dokumentumok:
- szakmai önéletrajz,
- motivációs levél, amely tartalmazza a pályázó nevét, szakját, Neptun-kódját, e-mail címét, idegennyelv-ismeretét, és rávilágít a mentori munka iránti elkötelezettségére.

Kérjük, hogy az aláírt dokumentumokat szkennelve, egy csatolt fájlban küldjék el, melynek neve a pályázó nevéből, valamint karának és campusának megnevezéséből áll (pl. Minta_Bela_GTK_Gyongyos).

Benyújtási határidő: 2016. november 8. (kedd) 12.00 óra

A pályázatot az adott kar/campus TDK-elnökének és az ITDB elnökének az e-mail címére (verok.attila@uni-eszterhazy.hu), továbbá másolatban az ITDB titkárának az e-mail címére (magyari.aniko@uni-eszterhazy.hu) kell elküldeni.

Elérhetőségek: http://tdk.uni-eger.hu/hu/tdk/a-foiskolai-tdk-szervezete/az-ftdb-tagjai

Döntés: 2016. november 11-ig (értesítés: e-mailben)


Eger, 2016. október 26.


Dr. Verók Attila s.k.
főiskolai docens,
az ITDB elnöke


< Vissza