Pályázati felhívás konferencia-részvétel támogatásra

Utolsó módosítás: 2019. május 02.

Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköri Bizottsága pályázatot hirdet hallgatók konferencia-részvételének támogatására

Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköri Bizottsága
pályázatot hirdet
hallgatók konferencia-részvételének
támogatására

Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik:
- aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek
- hazai vagy külföldi tudományos konferencián előadással kívánnak szerepelni, konferencia-jelentkezésük elfogadásra került, és ezt a konferencia programtervével tudják igazolni
Pályázható költségelemek:
- útiköltség
- regisztrációs költség
- szállásdíj

A támogatás összege hazai konferencia esetén maximum 20.000 Ft, külföldi konferencia esetében maximum 40.000Ft.
A pályázat utófinanszírozású, a kifizetés a költségeket igazoló dokumentumok (ld. adatlap) és a szakmai beszámoló benyújtása után történik.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a kitöltött adatlapot (letölthető a http://tdk.uni-eger.hu/hu/tdk/letoltesek oldalról),
• a konferencia-felhívást (amennyiben az nem tartalmazza a regisztrációs költséget, annak összegét igazoló dokumentumot is)
• az előadásnak a szervezők által elfogadott absztraktját,
• a rendezvény programját vagy más igazolást arról, hogy az absztrakt elfogadásra került
• és a témavezetői ajánlást (nincs kötött formátuma)
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, elbírálás 10 munkanapon belül, támogatás folyósítására azonban július és augusztus hónapokban nincs lehetőség.
A pályázat leadása:

1) A pályázati adatlap, az absztrakt, a program/igazolás és az oktatói ajánlás eredeti, NYOMTATOTT, kék tollal aláírt egy példányát a Főiskolai Tudományos Diákkori Bizottság titkárságára lehet leadni (Vajonné Magyari Anikó FTDB titkár, „B" épület 116. iroda), személyesen vagy postai úton.

2) A pályázati adatlapot elektronikusan, WORD formátumban is kérjük elküldeni a maniko@ektf.hu e-mail címre Vajonné Magyari Anikó FTDB titkárnak.
3) Ugyanakkor kérjük, hogy a pályázati elbírálás meggyorsítása érdekében minden pályázó elektronikusan is juttassa el teljes pályázati anyagát (adatlap, munkaterv, ajánlás/ok) dr. Reichmann Angelika FTDB-elnöknek (reichmanna@gmail.com) szkennelt dokumentumként (pdf) egyetlen fájlban, melynek neve a pályázó neve.
Az FTDB csak azon pályázatokat tudja elfogadni, amelyeket a fent leírt módon nyújtanak. Bármelyik elem hiánya esetén a pályázó formai okokból automatikusan kizárja magát az elbírálásból.
Kérjük, a pályázat benyújtása előtt alaposan tanulmányozzák át a pályázati adatlapon szereplő információkat is.

Eger, 2016. március 4.

Dr. Verók Attila s.k.
főiskolai docens,
az FTDB elnöke


< Vissza