Pályázati felhívás

Utolsó módosítás: 2019. május 02.

Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköri Bizottsága pályázatot hirdet TDK keretében folytatott hallgatói kutatói munka támogatására ösztöndíj formájában

Pályázati felhívás
Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköri Bizottsága
pályázatot hirdet TDK keretében folytatott
hallgatói kutatói munka támogatására
ösztöndíj formájában

Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik:
- aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek
- vállalják, hogy a 2016 áprilisában vagy novemberében megrendezendő intézményi TDK fordulón tudományos diákköri pályamunkát mutatnak be, aktív szerepet vállalnak az anyaintézet/tanszék diákköri munkájában, majd továbbjutásuk esetén részt vesznek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.
A támogatás összege 40.000 Ft (két egyenlő részletben a pályázat elnyerésekor, illetve a pályamunka bemutatása után az intézményi fordulón), melyben 80 fő részesülhet az alábbiak szerint:
 BTK: 25 fő
 CK: 5 fő
 GTK: 11 fő
 TKTK: 20 fő
 TTK: 19 fő
A beérkezett pályázatok számának és színvonalának függvényében az FTDB fenntartja a kari létszámok átcsoportosításának jogát.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a kitöltött adatlapot (letölthető a http://tdk.uni-eger.hu/hu/tdk/letoltesek oldalról),
• a kutatás munkatervét (formanyomtatvány letölthető a http://tdk.uni-eger.hu/hu/tdk/letoltesek oldalról),
• témavezetői ajánlást (nincs kötött formátuma)
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja, hogy 2016 folyamán nevez az intézményi TDK fordulóra, és továbbjutása esetén részt vesz a XXXIII. OTDK-n (2017. április)
• nyilatkozat arról, hogy TDK kutatási támogatásban más forrásból nem részesül
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 22. (kedd) 12.00 óra
A pályázat leadása:

1) A pályázati adatlap, a kutatási terv (munkaterv), és az oktatói ajánlás eredeti, NYOMTATOTT, kék tollal aláírt egy példányát a Főiskolai Tudományos Diákkori Bizottság titkárságára lehet leadni (Vajonné Magyari Anikó FTDB titkár, „B" épület 116. iroda), személyesen vagy postai úton. A pályázat személyes leadásának végső határideje: 2015.március 31. (kedd) 12.00 óra.

2) A pályázati adatlapot elektronikusan, WORD formátumban is kérjük elküldeni a maniko@ektf.hu e-mail címre Vajonné Magyari Anikó FTDB titkárnak.
3) Ugyanakkor kérjük, hogy a pályázati elbírálás meggyorsítása érdekében minden pályázó elektronikusan is juttassa el teljes pályázati anyagát (adatlap, munkaterv, ajánlás/ok) saját TDK tanárelnökének szkennelt dokumentumként (pdf) egyetlen fájlban, melynek neve a pályázó neve és kara, pl. Nagy_Maria_BTK. (Tanszéki elnökök és elérhetőségeik: http://tdk.uni-eger.hu/hu/tdk/a-foiskolai-tdk-szervezete/tdk-korok-tehetseggondozo-muhelyek
Kérjük a levelek tárgyaként a „TDK-ösztöndíj XY (teljes név)" feltüntetését.
Az FTDB csak azon pályázatokat tudja elfogadni, amelyeket a fent leírt módon nyújtanak be határidőig. Bármelyik elem hiánya esetén a pályázó formai okokból automatikusan kizárja magát az elbírálásból.
Döntés: 2016. április 8-ig (értesítés: e-mailben)

Eger, 2016. március 4.

Dr. Reichmann Angelika s.k.
főiskolai docens,
az FTDB elnöke


< Vissza