Dobogós helyezések az OTDK-n

Utolsó módosítás: 2019. május 02.

A Történelemtudományi Intézet hallgatói is eredményesen szerepeltek a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

A kvalifikációs időszakban továbbjutott történelem MA és osztatlan történelemtanár, illetve kulturális örökség tanulmányok MA szakos hallgatók közül hatan szereztek jogosultságot arra, hogy az OTDK-n is bemutatkozzanak. A legtöbben a 2019. április 24. és 26. között az ELTE BTK-n megrendezett Humán Tudományi Szekcióban, valamint a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban, továbbá a Közgazdaságtudományi Szekcióban versenyezhettek.

A pályamunkák részletes adatai:

 • Nagy Ádám Visontai Kovách László tevékenysége és emlékezete című dolgozatával (témavezetője: dr. Pap József) a Dualizmus kori magyar történelem I.;
 • Nagy Ágnes Nikolett Emberi jogsértések a Pinochet-diktatúrában (1973–1990) címmel (témavezetője: dr. Guszmann Gergely) az 1945 utáni egyetemes történelem;
 • Laczkó Vivien Az I. világháború hatása a Ciszterci Rend Egri Katholikus Főgimnáziumára című munkájával (témavezetője: Fábián Máté) és
 • Molnár Dávid Eger társadalmi és politikai viszonyai 1918-1919-ben című dolgozatával (témavezetője: dr. Romsics Ignác) a Két világháború közti magyar történelem I.;
 • Pap Péter Mezőhegyes 1945–1989. Egy kiemelt állami nagyvállalat az államszocializmusban címmel (témavezetője: dr. Rainer M. János) és
 • Stefán Antal Krisztián A szervezett bűnözés hajnala? Bűnszövetkezetek Nógrád megyében az 1950-es években című munkáját (témavezetője: Fábián Máté) az 1945 utáni magyar történelem tagozatban mutathatta be.
 • Művelődéstörténeti témájú dolgozatokat írtak:
 • Privári-Mürschberger Zsuzsanna: A katolikus megújhodás öröksége a 18. században (témavezetője: dr. Verók Attila) – Humán Tudományi Szekció Kora újkori magyar történelem tagozat;
 • Gönczi Mónika: Gasztronómiai „recept-túrák". A szakácskönyvek mint a magyar művelődéstörténet forrásai (témavezetője: dr. Verók Attila) – Pedagógiai Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Közművelődés tagozat;
 • Vasas Natália: Boszorkányok csak a mesékben léteznek? Néprajzi-művelődéstörténeti fejtegetések bükkzsérci példák alapján (témavezetője: dr. Verók Attila) – Pedagógiai Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Közművelődés tagozat;
 • Strincz Szilvia: A kulturális turizmus új útjai Egerben – ravennai inspiratív megoldások nyomán (témavezetője: dr. Verók Attila) – Közgazdaságtudományi Szekció Turizmus I. / A turizmus regionális aspektusai tagozat.

Mindannyian színvonalas dolgozatot írtak és remek előadást tartottak, s a zsűri döntése értelmében Nagy Ágnes és Pap Péter végül második helyezést ért el, Gönczi Mónika pedig különdíjat kapott.

A megmérettetésen túl az OTDK remek időtöltés és szakmai fórum is volt a hallgatók számára. Az előadások után a kísérőtanárok (Fábián Máté és Várkonyi Péter) irányításával egy kötetlenebb értékelést is tartottak, melyhez Rainer tanár úr is csatlakozott.

Gratulálunk a hallgatóknak, köszönjük a témavezetők munkáját!

Alsóbb éves hallgatóinkat pedig arra biztatjuk, hogy kezdjenek önálló kutatásba, illetve folytassák a már megkezdett munkát. Ezzel kerüljenek be a magyar felsőoktatás legjobbjait jelentő TDK-zók közé, s öregbítsék a Történelemtudományi Intézet hírnevét. A cél világos: 2021-ben a Miskolci Egyetem ad majd helyet a Humán Tudományi Szekciónak.

Forrás: http://tortenelem.uni-eger.hu/


< Vissza